Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -ΔΙΑΜΟΝΗ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017
image_print