Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΜΑΜΑΛΙΚΙΔΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
image_print