Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΜΑΜΑΛΙΚΙΔΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
image_print