Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ, ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑ, ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ)

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024
image_print