Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ, ΤΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023
image_print