1

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ, ΤΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023