Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ (ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
image_print