Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021
image_print