1

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020