ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΜΑΜΑΛΙΚΙΔΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020