Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021
image_print