Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ & ΜΑΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021
image_print