Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ & ΜΑΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
image_print