Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ( ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021
image_print