Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ( ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020
image_print