Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ( ΠΑΛΑΤΖΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
image_print