Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΙΟΥ) & ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ. ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2017
image_print