Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Κ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ( ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
image_print