Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.Μετακίνηση Δημάρχου Δράμας στο Βόλο.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022
image_print