Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.Μετακίνηση Εντεταλμένου Συμβούλου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού στην Αθήνα προκειμένου να συμμετέχει στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
image_print