Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών σύμφωνα με το αρίθμ. 21633/11-6-2024 Υ.Σ.

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024
image_print