Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών σύμφωνα με το Υ.Σ. 8897/28-2-2024

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
image_print