Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών(μετακίνηση Αντιδημάρχου στη Θ/νίκη)

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print