Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.Μετακίνηση από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2023 του Προϊσταμένου της Δ/νσης Προγραμματισμού και της Προϊσταμένης του τμήματος Προγραμματισμού

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023
image_print