Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.Μετακίνηση Δημάρχου στη Κομοτηνή.

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024
image_print