Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.Σύμφωνα με το Υ.Σ. 23201/21-6-2024

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print