Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 13993/04-4-2024 Υ.Σ.

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
image_print