Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print