Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοποιϊα Καλλιφύτου – Χωριστής.Πολυετής υποχρέωση ποσού 42.858,96€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print