Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοποιϊα Μυλοποτάμου – Νικοτσάρα – Καλού Αγρού.Πολυετής υποχρέωση ποσού 150.000,00€ στο τρέχον οικ. έτος και το ποσό των 39.817,01€ στο έτος 2024.

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023
image_print