Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοποιία Σκαλωτής – Λιβαδερού – Σιδηρονέρου.Πολυετής υποχρέωση ποσού 9.990,74€ στο έτος 2024.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
image_print