1

Ονομασία οδών στον ΟΕΚ στην περιοχή Μαυροβάτου του Δήμου Δράμας