Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
image_print