Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020
image_print