Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

«Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης»

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021
image_print