1

«Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης»