Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021
image_print