Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας»

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print