Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας»

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print