1

Ορισμός Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση δικογράφου