Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Δράμας κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 4 του Ν. 3979/2011

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print