Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωματικούς τους, για την παραλαβή μικρών έργων – εργασιών συντήρησης έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 171/1987