Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ 270/1981, για τη διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2019

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print