Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας»

Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2017
image_print