Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή διαχείρισης προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER Νομού Δράμας

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print