1

Ορισμός εκπροσώπου για Γενική Συνέλευση Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων