Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της άρσης της υποθήκης, η οποία είχε συσταθεί για τη διασφάλιση της απαίτησης από εισφορά σε χρήμα, διότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους είχε εκδοθεί

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024
image_print