Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης της κοινής προγραμματικής σύμβασης.

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
image_print