Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ορισμός εκπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Επιτροπή Διακανονισμών Εμπορικών Μισθώσεων

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024
image_print