Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ορισμός εκπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Επιτροπή Διακανονισμών Εμπορικών Μισθώσεων.

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024
image_print